C-03 台中公車卡優惠Hỗ trợ ký gửi hàng hóa và bưu kiện

臺中學生享有臺中公車10公里免費優惠

Học sinh học tại Đài Trung sẽ nhận được ưu đãi: miễn phí 10km đầu tiên cho mỗi lượt đi.

📄必備文件Hồ sơ cần thiết:

1護照 Hộ chiếu

2公車卡 Thẻ xe buyt

3在學證明 Giấy chứng nhận học tập

請告訴華語中心預計畢業年月,以開立就讀期間相符的在學證明。

Hãy thông báo cho Trung tâm Hoa Ngữ thời gian(thắng, năm) bạn muốn kết thúc học tập, để hồ sơ đồng nhất với giấy chứng nhận học tập tại trường.

🏢地點Địa điểm

Step 1 線上申Đăng ký qua mạng

Step 2 到霧峰戶政事務所綁卡

Đi đến sở quản lý hộ tịch quận wufeng để xác nhận.

🕞耗時Thời gian nhận:

申請當天可完成Có thể hoàn tất trong ngày.

📢注意:一張卡只能綁定一次,公車卡若遺失,需重新綁定。

Chú ý: mỗi thẻ chỉ được đăng ký 1 lần, nếu bị mất thẻ xe buyt, hãy mua mới để đăng ký lại.

以上資訊僅供參考,最新資訊請洽詢台中交通卡官網

Trên đây là bản thông tin tham khảo, hãy cập nhật thông tin mới nhất qua trang 台中交通卡官.

瀏覽數: