D-02 緊急連絡電話Số điện thoại khẩn cấp

政府聯繫電話Số điện thoại khẩn nhà nước

警察局Cục cảnh sát 110

消防局Cục phòng cháy 119

氣象預報中心Trung tâm dự báo thời tiết 166

朝陽科技大學Trường đại học khoa học kỹ thuật Triều Dương (04)23323000

華語中心Trung tâm Hoa Ngữ

#5251 楊佩梅主任Chủ nhiệm Smile Yang

#5252 黃致遠先生Thầy Jason Huang

#5253 黃昕婷小姐Cô Rita Huang

校安中心及學生緊急事故24小時通報專線:886-4-2332080804-23320808

Phòng bảo vệ trường và đường dây nóng 24h : 886-4-2332080804-23320808

有任何問題可向老師或華語中心行政人員反映,謝謝!

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì có thể liên hệ với giáo viên hoặc trung tâm Hoa Ngữ để được hỡ trợ, cảm ơn!

瀏覽數: