A-06 申請停車證 Đăng ký chỗ để xe

必備文件Hồ sơ cần thiết:

以下文件為圖片檔/PDF  Các hồ sơ dưới đây cần hình ảnh bản điện tử.

1有國際駕照和汽機車行照

 Có bằng lái xe quốc tế và giấy phép xe máy ô tô.

2有居留證、台灣駕照和汽機車行照

 Cso thẻ cư trú, bằng lái xe tại Đài Loan và giấy phép xe máy ô tô.

💰申請費Phí đăng ksy: 100NT

一年汽車停車證chỗ đỗ xe ô tô trong 1 năm: 2500NT

一年機車停車證chỗ đỗ xe máy trong 1 năm: 500NT

🏢地點Địa điểm:

請聯繫華語中心黃助教或黃老師

Hãy liên hệ với cô Huang phụ trách hoặc thầy Huangzhiyuan ở trung tâm Hoa Ngữ.

🤲你會得到Bạn sẽ nhận được: 停車證 giấy phép đỗ xe.

🕞耗時Thời gian nhận:

5個工作天Cần 5 ngày làm việc..
 

瀏覽數: