B-06 工作證申請Đăng ký giấy phép đi làm

📅工作證申請網站操作教學Hướng dẫn sử dụng trang web đăng ký giấy phép đi làm

華語生帳號申請Đăng ký tài khoản

申請工作證教學Cách đăng ký giấy đi làm
 

📅何時申請Có thể đăng ký khi:

來台灣滿6個月後可上網申請。

Sau khi đến Đài Loan đủ 6 tháng có thể lên mạng làm thủ tục đăng ký.

📄必備文件Hồ sơ cần thiết

以下文件為圖片檔/PDF

Các hồ sơ dưới đây cần hình ảnh bản điện tử

1護照 Hộ chiếu

2居留證 Thẻ cư trú

💰申請費Phí đăng ký 100NT

請使用ATM轉帳繳費Dùng thẻ ATM để chuyển khoản thanh toán.

🏢地點Địa điểm:

外國專業人員工作許可申辦網Trang web đăng ký thẻ đi làm

請聯繫華語中心黃助教或黃老師

Hãy liên hệ với cô Huang phụ trách hoặc thầy Huangzhiyuan ở trung tâm Hoa Ngữ.

🤲你會得到Bạn sẽ nhận được:

工作證(電子檔) Thẻ đi làm bản điện tử.

🕞耗時Thời gian nhận:

需經過華語中心審核和勞動部審核,耗時14個工作天。

Bắt buộc phải thông qua trung tâm Hoa Ngữ và bộ lao động xác nhận, thời gian nhận dự kiến là 14 ngày làm việc.

📢有工作證的外國學生,工作時間每星期最長為20小時(除寒暑假除外)。

CÁc học sinh nhận được thẻ đi làm, thời gian đi làm dài nhất mỗi tuần là 20 tiếng (ngoại trừ thời gian nghỉ hè và nghỉ đông)

本頁資訊僅供參考,最新資訊請洽詢勞動部勞動力發展署

Trên đây là bản thông tin tham khảo, Hãy liên hệ với sở phát triển nhân lực bộ lao động để cập nhật thêm thông tin mới nhất

瀏覽數: