B-05 全民健康保險và bảo hiểm y tế quốc dân

📅何時申請Có thể đăng ký khi:

持有居留證後並在台灣連續居住滿6個月後可申請。

Sau khi có thẻ cư trú, có thể đăng ký thẻ bảo hiểm y tế quốc dân nếu bạn liên tục ở Đài Loan trong 6 tháng tiếp theo.

📄必備文件Hồ sơ cần thiết

以下文件為圖片檔/PDF

Các hồ sơ dưới đây cần hình ảnh bản điện tử

1居留證 Thẻ cư trú

2 2吋半身照片 2 ảnh 4*6

💰健保費Phí bảo hiểm: 每月NT$826/ Mỗi tháng 826NT

🏢地點Địa điểm:

請聯繫華語中心黃老師Hãy liên hệ với thầy Huang ở trung tâm Hoa Ngữ .

🤲你會得到Bạn sẽ nhận được: 健保卡Thẻ bảo hiểm y tế

🕞耗時Thời gian nhận:

大約2週,華語中心會通知你前來領取

Khoảng 2 tuần, Trung tâm sẽ liên hệ bạn qua văn phòng để nhận.

📢當外籍生畢業離境前應通知華語中心辦理退保手續。

Hãy thông báo cho Trung tâm Hoa Ngữ trước lúc bạn về nước để làm thủ tục xác nhận kết thúc bảo hiểm.

本頁資訊僅供參考,最新資訊請洽詢衛生福利部中央健康保險署

Trên đây là bản thông tin tham khảo, Hãy liên hệ với bộ y tế phúc lợi cơ quan bảo hiểm y tế trung ương để cập nhật thêm thông tin mới nhất.

瀏覽數: