B-04 學生保險Bảo hiểm học sinh

📅何時申請Có thể đăng ký khi:

根據臺灣政府規定,外國學生來臺就學期間應檢附已投保自入境當日起之醫療傷害保險。如果學生未在入境前提供經駐外館處驗證保險證明,華語中心將強制幫學生加保,直至能投保全民健康保險為止。

Dựa theo quy định của nhà nước, các học sinh nước ngoài khi đến học tại Đài Loan phải kèm theo bảo hiểm thương tích y tế. Nếu học sinh không cung cấp đủ các bằng chứng về bảo hiểm được văn phòng đại sứ quán chứng nhận trước khi nhập cảnh, thì văn phòng Hoa Ngữ sẽ buộc sinh viên phải mua bảo hiểm,cho đến lúc bạn có thẻ bảo hiểm y tế quốc dân.

📄必備文件Hồ sơ cần thiết

護照和簽證頁掃描檔 Hộ chiếu và visa bản điện tử.

💰保險費Phí bảo hiểm: 3個月保險費phí bảo hiểm 3 tháng 1,500 NT

🏢地點Địa chỉ :請聯繫華語中心黃助教Hãy liên hệ với cô giáo Huang ở văn phòng Hoa Ngữ.

 

📢理賠方式與注意事項Giải pháp bồi thường và những điều cần chú ý:

1.至鄰近醫院診所看病須先行自付並保留所有門診費用相關收據正本。看診完畢後請醫生開立診斷證明書。Trước tiên hãy tự trả phí vào cửa lúc đi khám đồng thời hãy giữ bản gốc hóa đơn và các giấy tờ liên quan đến phí khám bệnh, sau khi khám xong hãy xin giấy chẩn đoán từ bác sĩ.

2.請檢附下列文件至華語中心辦理理賠。Hãy gửi kèm các hồ sơ phía dưới về văn phòng Hoa Ngữ để làm thủ tục bồi thường:

(1)所有就診收據正本Tất cả các hóa đơn thanh toán: bản gốc.

(2)診斷證明書正本Giấy chẩn đoán: bản gốc.

(3)保險理賠申請書Giấy đăng ký bồi thường bảo hiểm.

3.保險公司理賠部門確認資料齊全並為該保險理賠項目,約一個月核定理賠金額。

Bộ phận bồi thường của công ty bảo hiểm sẽ tiến hành xác nhận hồ sơ đồng thời dựa theo các điều lệ bồi thường sẽ hoàn lại tiền cho bạn trong khoảng 1 tháng.

  1. 華語中心通知學生簽名,領取理賠金。

Trung tâm Hoa Ngữ sẽ thông báo cho học sinh đến ký tên và nhận lại tiền

每日一次理賠上限為新台幣1,000元。Giá trị bồi thường mỗi ngày không quá 1000NT.

以上資訊僅供參考,最新資訊請洽詢三商美邦人壽。Trên đây là bản thông tin tham khảo, Hãy liên hệ với công ty bảo hiểm 三商美邦人壽 để cập nhật thêm thông tin mới nhất .

瀏覽數: