B-02 台灣銀行開戶Mở tài khoản ngân hàng

📅何時申請Có thể đăng ký khi:

當你拿到統一證號基本資料表後可申請銀行開戶

Khi bạn lấy được tư liệu cơ bản và mã số hóa cá nhân, có thể đi mở tài khoản ngân hàng.

📄必備文件Hồ sơ cần thiết:

1護照Hộ chiếu

2統一證號基本資料表Tư liệu cơ bản và mã số hóa cá nhân.

3銀行開戶申請書和同意書Bản đăng ký mở tài khoản ngân hàng và bản đồng ý mở.

4在學證明:請在開戶前兩天向華語中心申請。

Giấy chứng nhận học tập.

Hãy đến trung tâm Hoa ngữ đăng ký trước 2 ngày.

*5個人姓名印章Con dấu cá nhân (con dấu có họ tên của bản thân)

*大部分銀行需要印章,但台灣銀行接受個人親筆簽名。

Đa số các ngân hàng cần con dấu cá nhân để mở Tài khoản nhưng ngân hàng Đài Loan không cần.

💰開戶起始存額Số tiền gửi lúc mở tài khoản NT$1,000

🏢地點Địa điểm:

1台灣銀行霧峰分行(推薦)

Ngân hàng Đài Loan chi nhánh Vụ Phong .

地點在霧峰區,可在平日營業時間前往,但由於不是學校合作的銀行,若學校要轉帳到你的台灣銀行帳戶,每筆交易須扣除20元手續費。

Ngân hàng ở khu vực Vụ Phong. Các ngày thường bạn có thể đến vào giờ làm việc, ngân hàng không phải là ngân hàng hợp tác với trường học, nếu nhà trường muốn chuyển tiền vào tài khoản của bạn, bạn sẽ bị trừ 20NT phí chuyển khoản.

2合作金庫台中分行 Ngân hàng hợp tác Kim Khố chi nhánh Đài Trung

這是學校合作的銀行,地點在中區,離學校較遠,申請開戶後須等一週才能領取銀行卡。若學校轉帳到你的帳戶,不需支付手續費。

Đây là ngân hàng hợp tác với trường, ở khu vực Đài Trung, cách trường hơi xa, sau khi đăng ký phải đợi 1 tuần lễ mới được nhận thẻ ngân hàng. Nếu nhà trường chuyển tiền cho bạn, bạn sẽ không bị trừ phí chuyển.

瀏覽數: