C-01 手機預付卡Thẻ Sim trả trước

勤訊公司提供給外籍學生之手機預付卡方案

Các phương án dành cho học sinh khi mua thẻ Sim trả trước.

 

供應商保有調整產品價格和供應情況的權利。

Nhà cung có thể cấp sẽ điều chỉnh mức giá và tình trạng Sim.

 

📄必備文件Hồ sơ cần thiết

以下文件為圖片檔

Các hồ sơ bên dưới sử dụng ảnh chụp.

1護照 Hộ chiếu

2簽證 Thị thực Visa

3學生本人手持護照頁面的照片Ảnh chụp chung học sinh và hộ chiếu.

台灣政府為防止有心人士盜用資料申辦資料,規定申請者須提供本人持護照頁面的照片,才能申請成功。

Chính phủ Đài Loan lo sợ sẽ có người sử dụng thẻ Sim của bạn để sử dụng vào những hành vi trái phép, cho nên cần có ảnh chụp chung của bạn và hộ chiếu thì nhà mạng mới có thể cấp thẻ Sim cho bạn.

🕞耗時Thời gian nhận:

華語中心聯繫手機卡公司後,3-4天可收到手機預付卡。

3-4 ngày sau khi trung tâm Hoa Ngữ liên hệ với các nhà mạng bạn sẽ nhận được Sim.

🏧預付卡續儲值Gia hạn thẻ sim trả trước.

Step 1:請確認你的方案可繼續儲值

      Xác nhận xem thẻ Sim của bạn có thể gia hạn.

Step 2:加「快易通上網卡」LINE,詢問儲值價格。

      Kết bạn Line '快易通上網卡'  để hỏi chi phí cho đợt gia hạn.

Step 3:按照「快易通上網卡」LINE指示,到超商裡操作ibon進行繳費。

Dựa theo Line hiển thị '快易通上網卡'

Tiến hành thanh toán phí qua cây ibon ở cửa hàng tiện lợi.

Step 4:回報「快易通上網卡」LINE已繳費,等待承辦人員開通。

Thông qua Line, báo cho '快易通上網卡' là bạn đã hoàn thành thanh toán

Đợi nhân viên của nhà mạng mở thông Sim cho bạn..

以上資訊僅供參考,最新資訊請洽詢勤訊公司。

Trên đây là bản thông tin tham khảo, hãy truy cập vào trang quản lý của nhà mạng để cập nhật thông tin mới nhất.

瀏覽數: