A-04 課程規定與提醒Nhắc nhở và quy định trong khóa học

1.教師教學以華語為主,請同學在上課期間使用華語。

Giáo viên lên lớp dạy học bằng tiếng Hoa nên mong các học sinh hãy sử dụng tiếng Hoa trong suốt quá trình học.

 

2.課程結束請將所有東西帶走,保持環境整潔。

Sau khi kết thúc buổi học hãy nhớ mang đồ dùng của mình theo, đồng thời duy trì vệ sinh của lớp học.

 

3.進班上課的一週內,如果想換班,需取得原班和新班老師的同意,且新班人數不超過14個才能換班成功。

Sau khi nhập học 1tuần, nếu muốn đổi lớp bạn phải được sự cho phép của giáo viên lớp cũ và giáo viên lớp mới, hơn nữa tỉ số của lớp mới không quá 14 học sinh bạn mới được chuyển qua.

 

4.如果有事無法準時到班上課,請務必提早傳訊息告知老師請假。特殊緊急事件除外,可在事後一天內告知。

Nếu có việc không thể đến học đúng giờ, hãy thông báo xin phép với giáo viên sớm nhất có thể. Nếu việc thật sự gấp có thể thông báo sau 1 ngày.

 

5.獎學金學生注意:每月缺席不能超過12小時,且平均成績必須達80分以上。若無法達成,獎學金將停發一個月。

Các học sinh có học bổng chú ý: mỗi tháng không được phép nghỉ quá 12tiếng, hơn nữa thành tích trung bình phải trên 80 điểm. Nếu không đạt được thì học bổng sẽ không được chấp nhận trong vòng1 tháng.

 

6.因缺課過多無法延長簽證或辦理居留證,或因此影響臺灣獎學金受獎權益,學生須自行負責。

Nếu vì lý do nghỉ học quá nhiều ảnh hưởng đến việc gia hạn visa hoặc cấp thẻ cư trú, hoặc ảnh hưởng tới quyền lợi học bổng, học sinh phải tự mình chịu trách nhiệm

 

7.如果有學生平均成績未達60分,中心與教師討論評估後,會安排額外輔導或降級。

Nếu điểm thành tích trung bình của học sinh không đạt 60 điểm, giáo viên sẽ thảo luận xem xét, sắp xếp cho học lại hoặc học lớp thấp hơn.

 

8.課程如遇國定假日或颱風、天災等宣布停止上班上課時,不另行補課。

Nếu thời gian học trùng với ngày nghỉ lễ quốc gia, bão, thiên tai thì giáo viên sẽ thông báo nghỉ học, sẽ không sắp xếp học bù.

 

9.每季課程結束前三週,老師會調查是否續讀。

3 tuần trước khi kết thúc kỳ học, giáo viên sẽ điều tra xem học sinh có muốn ở lại học tiếp hay không.

 

10.華語生學習年限為兩年,學生缺席不超過25%,可在畢業時得到研習證明。

Học sinh lớp tiếng Hoa sẽ được học trong vòng 2 năm. Nếu học sinh nghỉ học không quá 25% số tiết học, có thể nhận chứng chỉ khi tốt nghiệp

 

11.研習證明請於離校前一週向華語中心申請。如需郵寄,需繳交郵資(NT$240-NT$300),本中心將在課程結束後30天內,統一以掛號寄出。

Trước khi kết thúc khoá học rời trường 1 tuần hãy đăng ký chứng chỉ với văn phòng Hoa Ngữ. Phí 240-300NT . Nếu bạn muốn nhận qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ dựa theo số thứ tự đăng ký và gửi đi trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc kỳ học

瀏覽數: