A-03 班級課程資訊Thông tin giảng dạy của các lớp

 

*上述課程可能會根據實際情況進行調整

Dựa trên tình hình thực tế thời gian học có thể sẽ thay đổi .

 

備註1:為讓學生適應不同老師的教學風格,每班會有2位老師共同授課。

Ghi chú 1: Để giúp học sinh có thể thích nghi với từng phong cách dạy của giáo viên, mỗi lớp sẽ có 2 giáo viên cùng giảng dạy trong khóa học

 

備註2:部份國家學生簽證審核進度慢,會有學生較晚報到情形,華語中心會給予晚到學生額外輔導,以追上原班進度。

Ghi chú 2: Đa số tiến độ cấp thị thực visa của các quốc gia sẽ bị chậm, nên sẽ có tình trạng học sinh nhập học muộn, cho nên trung tâm Hoa Ngữ sẽ sắp xếp học phụ đạo cho các học sinh đến muộn để các bạn có thể theo kịp với tiến độ.

瀏覽數: